Akademik Bilişim 2013 Eğitim Konuları – Katılım Ücretsiz!

» Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
» Yeni Nesil Internet: İnternet2, Ipv6, Gelecek İnternet
» Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
» İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
» Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
» Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
» Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
» Sosyal Ağlar ve Eğitim
» Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
» Yeni Internet teknolojileri
» Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
» Web 3.0, Semantik Web ve Xml
» E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
» Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
» Eğitim Yönetimi ve Bilişim
» e-çevre, e-atık, yeşil BT
» E-tarım, Tarımsal Bilişim
» İnternet ve Medikal Bilişim
» İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
» Mekansal Bilişimi
» Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
» Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-Devlet ve e-Türkiye
» Açık Kaynak Ders Araçları
» Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
» Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
» E-kütüphanecilik, E Kaynaklar
» Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
» Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
» 3G, 4G Teknolojileri
» Wifi, WiMax, Mesh Ağları
» Kurumsal İnternet Politikaları
» Üniversite Bilişim Sistemleri
» İnternet Yönetişimi ve STK’lar
» Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
» E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
» E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
» Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
» Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
» Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
» Kriptoloji ve E-imza
» Yazılım Mühendisliği
» Yazılım Geliştirme Ortamları
» Gömülü Sistemler
» Sistem ve Ağ Yönetimi
» Veri Madenciliği
» Veri Tabanı ve Yönetimi
» Web Servisleri
» Internet Servislerinin Çalıştırılması
» İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
» İçerik Ağları
» Eğitim Teknolojileri
» İnternet ve Sosyal Bilimler
» İnternet ve Sanat
» E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
» Bulut Hesaplama,Kuantum Hesaplama,Yüksek Başarım Bilişimi
» İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
» Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
» Bilişim Eğitimi, Bilgi okuryazarlığı
» Açık Veri, Açık Devlet, Digital Aktivizm
» Arttırılmış Gerçeklik
» IPTV, VoIP

» Ağ ve Sistem Yönetimi
» Bilgi ve Bilişim Güvenliği
» Web Servisleri
» Acık kaynak yazılımları
» DNS ve E-posta sistemleri
» İçerik Yönetim Sistemleri
» Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
» Perl, Python, F
» PHP, Java
» Özgür Web Teknolojileri
» C, C++, C#
» Tarama Mekanızmaları
» Samba
» Squid
» SGML, HTML, TeX, pdf
» XML
» Ruby On Rail
» Virus ve Spam Filtreleme
» P2P ve İstenmeyen Trafik
» Kriptoloji ve e-imza
» Kümeleme mimarileri
» Yazılım güvenliği
» Linux
» Mobil Yazılım Geliştirme
» Mashup
» Web 2.0, Web 3.0
» Ajax
» SOA
» Grid, Bulut ve Yüksek Başarım
» Sosyal Ağlar

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Share

3385 Görüntüleme.

Mustafa YAVAŞ Yazar : Mustafa YAVAŞ

Öğretim Görevlisi - Adıyaman Üniversitesi // Adıyaman Meslek Yüksekokulu // Eğitim : Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği - Sakarya Üniversitesi

Akademik Bilişim 2013 Eğitim Konuları – Katılım Ücretsiz! Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz