"; echo "Çıkarma=$cikarma
"; echo "Çarpım=$carpim
"; echo "Bölüm=$bolum
"; echo "Mod Alma=$mod
"; echo date("Y-M-D"); $mutlakdeger=abs(-10); echo "
Mutlak Değer=$mutlakdeger
"; $kyuvarla=floor(-5.58); echo "Küçük Sayıya Yuvarla=$kyuvarla
"; $byuvarla=ceil(-5.58); echo "Büyük Sayıya Yuvarla=$byuvarla
"; $yuvarla=round(7.45); echo "Yuvarla=$yuvarla
"; $us=pow(5,10); echo "Üslü Sayı Sonucu=$us
"; $karekok=sqrt(120); echo "Karekök Sonucu=$karekok
"; echo "En Büyük Sayı=",max(array(1,82,12,115)); echo "
En Küçük Sayı=",min(array(1,82,12,115)); echo "
10 luk taban=",log10(200); $metin="Merhaba burası Adıyaman ve güzel bir şehir"; $kelime=explode(" ",$metin); echo "
$kelime[3]
"; echo "
$kelime[5]
"; echo str_repeat("=",20); $sayi=2541.85; $sayiformati=number_format($sayi,2,",","."); echo "
Sayı Formatı=$sayiformati
"; echo str_repeat("=",20); $text='Merhaba Arkadaşlar'; echo "
Kaç karakter=
",strlen($text); $dizge="ADIYAMAN Universitesi Teknik BILIMLER MYO"; echo "
",strtolower($dizge); echo "
",strtoupper($dizge); $parca="Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar"; $yeni=wordwrap($parca,4,"
"); echo "
$yeni"; ?>