b=$b
c=".gettype($c)." $c
sonuc=$sonuc

"); $univ="Adıyaman Üniversitesi"; $bolum="Bilgisayar Teknolojileri"; $tam_isim="$univ Teknik Bilimler MYO $bolum"; echo (gettype($tam_isim). $tam_isim); ?>

"; $x=20; $x+=1; echo $x; echo "

"; echo $x++; echo "

"; echo $x; echo "

"; echo ++$x; echo "

"; echo "-----HESAP---------
"; $sayi1 = 20; $sayi2 = 5; $toplam=$sayi1+$sayi2; $cikar=$sayi1-$sayi2; $carp=$sayi1*$sayi2; $bol=$sayi1/$sayi2; $mod=$sayi1%$sayi2; echo "Toplam=$toplam
Çıkarma=$cikar
Çarpım=$carp
Bölüm=$bol
Mod=$mod"; ?>